Utylizacja danych

Każda współcześnie działająca organizacja jest narażona na coraz więcej różnego rodzaju ataków na jej zasoby informacyjne, nie tylko dane operacyjne egzystujące w codziennym życiu przedsiębiorstwa, ale także zbiory danych archiwalnych, dokumentów wyodrębnionych, w tym dokumentację elektroniczną, która już od jakiegoś czasu "czeka" na trwałe usunięcie.

Ze względu na specyficzne cechy wszystkich nośników i komputerowych systemów operacyjnych, informacji nie da się tak łatwo wymazać.

Naciśnięcie "delete" czy nawet sformatowanie dysku nie usuwa żadnych informacji na nim zawartych i posiadając dostępne oprogramowanie informacje te można odczytać. Dodać należy, że nieprofesjonalne, fizyczne zniszczenie nośnika również może nie być do końca skuteczne.

Dane – nawet z uszkodzonego twardego dysku – da się przynajmniej częściowo odczytać.

Utylizacja logiczna
Prawidłowa logiczna utylizacja danych może być zastosowana wyłącznie na nośnikach wielokrotnego użytku. Skoro dane są zapisane w postaci ciągu zer i jedynek logicznych, to utylizacja logiczna wykorzystuje ten fakt.

Współpracujące z nami laboratorium oferuje specjalny program który pozwala w prosty sposób nieodwracalnie usuwać dane z nośnika, bez możliwości ich odzyskania. Znajduje on zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest trwałe i nieodwracalne wymazanie informacji lub ich fragmentów, tak by nie mogły dostać się w niepowołane ręce.

Utylizacja logiczna nie niszczy nośnika – można go dalej wykorzystywać.

Utylizacja fizyczna
Czasem niezbędna jest fizyczna (trwała) utylizacja, tak by nośnik nie nadawał się już do użytku. Taka konieczność występuje najczęściej w instytucjach, które przetwarzają i używają danych niejawnych (np. chronionych na mocy ustawy o ochronie danych osobowych).

Nasz partner jest jedynym oficjalnym przedstawicielem w Polsce producenta wyspecjalizowanego sprzętu do fizycznej utylizacji nośników danych. W ofercie znajdują się między innymi degaussery (urządzenia do bezpowrotnego kasowania danych z wszelkich nośników magnetycznych), niszczarki do płyt CD/DVD, niszczarki do laptopów, giętarki do twardych dysków.

Uwaga! Nośnik po utylizacji fizycznej jest bezpowrotnie zniszczony i można go poddać recyklingowi, zgodnie z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej, dotyczącą śmieci elektronicznych.

Usługi utylizacji danych i nośników
Nasz partner oferuje także usługi logicznej i fizycznej utylizacji danych, przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.

Logiczna utylizacja nośników - całkowite zniszczenie całej zawartości nośnika bez możliwości odtworzenia danych. Po przeprowadzeniu procedury nośnik jest w pełni sprawny i nadaje się do dalszego użytkowania.

Fizyczna utylizacja nośników – polega na całkowitej utylizacji zawartych na nośniku jakichkolwiek danych z pomocą specjalistycznych urządzeń. Po przeprowadzonej procedurze nośnik nie zawiera nawet szczątkowych śladów jakiejkolwiek informacji. Dysk twardy po takiej operacji nie nadaje się do użytkowania. Inne nośniki typu elektronicznego (np. pamięć flash) ulegają uszkodzeniu. Możliwe jest kasowanie uszkodzonych dysków w celu zabezpieczenia ich zawartości np. w procedurze reklamacyjnej.

Świadczona przez naszych partnerów usługa kasowania danych jest każdorazowo poświadczona certyfikatem, który zaświadcza, iż skasowanych danych nie da się odzyskać.

Całość procesu uzyskała rekomendację Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

Kontakt z konsultantem

Telefon do konsultanta w
sprawie ekspertyz oraz informacje o
ekspertyzach:

tel. kom.: 0-501 743 972
tel.: (022) 669 36 97

Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15

BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa